Prof Dr Mustafa Tercan

Whatsapp 0538 549 50 67
services-detail-phone
Prof. Dr. Mustafa Tercan
Prof Dr Mustafa Tercan.webp

1966 doğumlu olan Dr. Tercan ilk öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1989 yılında tamamladı. 1996 yılında uzman oldu.

Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında doçent oldu.
2011 yılında profesör oldu.

Değişik zamanlarda yurt dışında (Queen Marry University Hospital-London) çalışmalarda bulundu.

İstanbul, Dubai estetik cerrahi alanında çalışmaktadır.

böl_2024.webp
Uluslararası dergilerde yayınlanlanan makaleler

A.1-Celik E, Tercan M, Saglam A.
Versatility of botulinum toxin: a use in stabilization of pedicled muscle flaps.
Plast Reconstr Surg. 2006 Feb;117(2):462-7.
PMID: 16462327 [PubMed – indexed for MEDLINE]
A.2-Bekerecioglu M, Inaloz HS, Tercan M, Isik D.
Keloid formation on an inconspicuous penis.
J Dermatol. 2005 Oct;32(10):835-8.
PMID: 16361738 [PubMed – indexed for MEDLINE]
A.3-Cokkeser Y, Evereklioglu C, Tercan M, Hepsen IF.
Hammer-chisel technique in endoscopic dacryocystorhinostomy. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2003 May;112(5):444-9.
A.4-Tercan M, Bekerecioglu M, Dikensoy Ö, Koçoğlu H, Atik B, Isik D, Tercan A.
The Effects of Abdominoplasty on Respiratory Functions: a prospective studyAnnals of Plastic Surgery 2002 Dec;49(6):617-20.
A.5-Tercan M, Balat Ö, Bekerecioğlu M., Atik B ve Kutlar İ.
Use of gracilis musculocutaneous flap in the treatment of complex rectovaginal fistula with rectal incontinence: a case report, J. Gynecol. Surg., 17, 125-128 (2001).
A.6-Bekerecioğlu M.,Tercan M, Karakök M ve Atik B.
Benign chondroid syringoma: a confusing clinical diagnosis,Eur J Plast Surg (2002) 25:316.318
A.7-Bekerecioğlu M, Balat Ö, Tercan M, Kutlar İ ve Atik B.
The use of Z-plasty in treatment of vaginal septum, J. Gynecol. Surg., 2002.
A.8-Tercan M, Balat O, Bekerecioğlu M, Atik B.
The use of fibrin glue in McIndoe technique of vaginoplastyPlast Reconstr Surg 2002 Feb;109(2):706-9.
A.9-Balat O, Tercan M, Bekerecioğlu M, Atik B.
Adenoid cyctic carcinoma of the vulva: A conservative surgery using deepithelized rhomboid flap. Eur J Gynaecol Oncol. 2001;22(5):387-8.
A.10- Tercan M, Çokkeser Y, Özyazgan İ, Bekerecioğlu M, Sarı İ.Facilitated tissue expansion by topical estriol. Annals of Plastic Surgery 46(6):617-620 2001.
A.11- Evereklioglu C, Doganay S, Er H, Gunduz A, Tercan M, Balat A, Cumurcu T.
Craniofacial anthropometry in a Turkish populationCleft Palate Craniofac J. 2002 Mar;39(2):208-18.
A.12- Bekerecioğlu M, Tercan M, Atik B, Tan Ö.
Cutaneous anthrax of the eyelid.Annals of Plastic Surgery 46(4):455-456, 2001.
A.13- Tercan M, Çokkeser Y, Uz E, Bekerecioğlu M.
Ischemia-reperfusion injury on moderate level ethanol intoxication in rats. International Medical Journal 8 (1):51-55, 2001.
A.14- Tercan M, Yakinci C, Kutlu O, Demir C, Durmaz Y.
Proteus syndrome: a case report and review of literature.European Journal of Plastic Surgery 23(7):379-381, 2000.
A.15- Tercan M, Esenkaya I, Demir CY.
Severe constricting ring syndrome: case report.J Reconstr Microsurg. 16(5):363-5 2000.
A.16- Bekerecioğlu M, Tercan M, Tan Ö, Atik B.
V-Y plasty technique for reconstruction of skin defects.The International Journal of Medicine (Online/Surgery) . 1:1-4, 2000.
A.17- Tercan M, Cokkeser Y.
An easy method to control the rats in experimental studies.Plast Reconstr Surg. 105(4):1575-6 2000.
A.18- Tercan M, Soysal O, Sahin M.
One-stage coverage of a large anterior chest wall defect with multiple flaps in an octogenerian with recurrent sternal chondrosarcoma.Ann Plast Surg 42(6):705-6 1999.
A.19- Zorlu U, Tercan M, Ozyazgan I, Taskan I, Kardas Y, Balkar F, Ozturk F.
Comparative study of the effect of ultrasound and electrostimulation on bone healing in rats.Am J Phys Med Rehabil 77(5):427-32 1998.
A.20- Caksen H, Patiroglu T, Ozdemir MA, Patiroglu TE, Poyrazoglu MH, Tercan M.
Neuroblastoma and Poland syndrome in a 15-year-old boy.Acta Paediatr Jpn 39(6):701-4 1997.
A.21- Taskan I, zyazgan I, Tercan M, Kardas HY, Balkanli S, Saraymen R, Zorlu U, Ozugul Y.
A comparative study of the effect of ultrasound and electrostimulation on wound healing in rats.Plast Reconstr Surg 100(4):966-72 1997.
A.22- Tercan M.Thin silastic sheet for orbital floor repair. Plast Reconstr Surg 96(5):1238-9 1995.

böl_2024.webp


A.23- Evereklioglu C, Doganay S, Er H, Tercan M, Gunduz A, Balat A, Borazan M.
Interpupiller index: A new measure for hypo-hypertelorismJournal of Cranio-Maxillofacial 29(4);191-194, 2001.
A.24-Ozyazgan I, Tercan M, Bekerecioglu M, Melli M, Ustun H, Gunay GK.
Defibrotide activity in experimental frostbite injury.
Br J Plast Surg. 1998 Sep;51(6):450-4.
A.25-Bekerecioglu M, Tercan M, Ozyazgan I.The effect of Gingko biloba extract (Egb 761) as a free radical scavenger on the survival of skin flaps in rats. A comparative study.Scan. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg., 32, 135-139 (1998).
A.26-Ozyazgan I, Tercan M, Melli M, Bekerecioglu M, Ustun H, Gunay GK.
Eicosanoids and inflammatory cells in frostbitten tissue: prostacyclin, thromboxane, polymorphonuclear leukocytes, and mast cells.
Plast Reconstr Surg. 1998 Jun;101(7):1881-6.
A.27- M. Bekerecioglu · M. Tercan · M. Karakok · B. Atik
Benign chondroid syringoma: a confusing clinical diagnosis. Eur J Plast Surg (2002) 25:316.318

A.28-Bekerecioglu M, Onat AM, Tercan M, Buyukhatipoglu H, Karakok M, Isik D, Bulut O.
The association between silicone implants and both antibodies and autoimmune diseases.
Clin Rheumatol. 2007 Jul 4;

Ulusal Yayınlar

B.1- Tercan M, Türköz Y, Çekmen M, Özyazgan İ, Evereklioğlu C, Bekerecioğlu M.
Decreased serum nitric oxide level in experimental frostbite injury: A preliminary studyThe Medical Journal of Kocatepe (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 2:59-64,2001.
B.2- Bekerecioğlu M, Tercan M, Atik B, Tan Ö, Durak N.
Dudak damak yarıklı 142 hastanın etyolojik açıdan incelenmesiTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9(2):78-81,2001.
B.3- İnalöz S, Kırtak N, Erbağcı Z, Özgöztaşı O, Tercan M.
Pinkusun premalign fibroepiteliomasıTurk Journal Dermatopathol (Kabul 2001)
B.4- Tercan M, Çoban K, Gürlek A. Demir C.
Ilımlı derecede etanol intoksikasyonunun rat McFarlane flepleri üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9(1);40-44, 2001
B.5- Bekerecioğlu M,Tercan M, Özyazgan İ, Horton CE.
Aşı skarı üzerinde deri kanseri gelişimi: beş olgu ve literatürün gözden geçirilmesi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 9(1);28-31,2001
B.6- Bekerecioğlu M, Tercan M, Demirtaş İ, Atik B, Tan Ö.
Hipertrofik yanık skarı ve kontraktürlerinin değerlendirilmesi (153 olguluk seri).
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1; 11-15, 2001.
B.7- Bekerecioğlu M, Tercan M, Atik B, Tan Ö.
Epidermoliz bülloza: 2 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.Anadolu Tıp Dergisi 3 (1):30-33, 2001.
B.8- Bekerecioğlu M, Uğraş S, Dilek ON, Tercan M, Özyazgan İ.
Serbest radikaller: Temel görüşler, biyokimyası, fizyopatolojisi ve cerrahi ile ilgileri. Sendrom 3:85-95,1998.
B.9- Tercan M, Günay GK, Bekerecioğlu M, Özyazgan İ.
Venöz ada flep yaşamında perivasküler areolar dokunun rolü ve arteriovenöz fistülün venöz flep yaşamına etkisinin değerlendirilmesi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi: 5(3):171-175, 1997.
B.10- Akyürek N, Tercan M.
An experimental study on the etiology of adhesion formation.Turkish J Medical Research: 12, 97-102, 1994.
B.11- G.K Gunay, Bekerecioğlu M, Alemdar E,Tercan M, Özyazgan İ.
Kliniğimizde görülen dudak damak yarıklı hastaların değerlendirilmesi: sendromik olmayan 124 olgunun analizi. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 8:13-30, 1992.

böl_2024.webp

B.12- Günay GK, Tercan M, Bekerecioğlu M, Özyazgan İ, Alemdar E.
Alt extremite friksiyon avulsiyon yaralanmaları. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı 260-266,1992.
B.13- Günay GK, Özyazgan İ, Alemdar E, Bekerecioğlu M, Tercan M.
İnvaziv pilar tümör.X. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı 267-276,1992.
B.14- Günay GK, Alemdar E, Bekerecioğlu M, Özyazgan İ, Tercan M.
Deri kanserleri: 173 vakalık serinin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13:83-93,1991.
B.15-İnalöz S, Kırtak N, Özgöztaşı O, Ergüven G, Tercan M.Nevus Lipomatosus SuperfisialisTurk Journal Dermatopathol 2000; 9:93-95.
B.16-Tercan M (Current Yoğun Bakım Yanık Bölümü Çevirisi)
Yanıklar ; Current Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi, 799-829.Ed:Frederic S. Bongard MD, Darryl Y. Sue MD. Ankara, 2004.
B.17-Türköz A, Toğal T, Tercan M,Gedik E,İlksen H.
Yılan ısırması vakasında abortus (olgu sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 2000; 28: 61-62.
B.18- İrfan Özyazgan1, Mustafa Tercan.
Mekanık derı testlerı ıçın düzgün derı kesılmesını saglayan yenı bır yöntem ve dondurma ışlemının derı mekanık test sonuçlarına etkısıErciyes tıp dergisi (erciyes medical journal) 25 (2) 78-85, 2003, 84.

Patent Çalışmaları

TERCAN EXTERNAL BREAST SIZER

AVRUPA VE AMERIKA PATENT

externa-_breast_sizer.webp

Kitaplar

Estetik cerrahi ile ilgili ülkemizde halka yönelik yayınlanmış ilk ve tek kitaptır.

Inkilap yayınları-2004

estetik_cerrahi_kitap.webp

Vücut kitle indeksi (VKI)