Karın germe estetiği
karın germe.webp

Karındaki yağ dokusunun alınması 19. yüzyıla kadar gitmektedir. Günümüzdeki karın germe ameliyatının temelleri ise 1957’lerde Vernon ve Pitanguy tarafından atılmıştır. Pitanguy 1967’lerde büyük teknik ilerlemeler yaparak başarılı sonuçlar elde etmiştir. 1975’ de Regnault W şeklinde kesilerle sarkan deri ve yağın uzaklaştırılmasını tanımlarken, Grazier doğal karın çizgilerinden geçen kesi ile karın germeyi tanımlamışlardır.

1971’lerde Elbaz veya Flaguel karından sınırlı miktarda deri ve yağ çıkarma işlemini (mini karın germe) tanımlamışlar ancak bu işlem 1980’lere kadar popüler olamamıştır.

Mini karın germe (Mini-abdominoplasti)

Bu işlemde göbek yeri değişmeden yağ ve derinin çıkarılmasından ibarettir. Burada oluşacak iz daha kısa ve azdır. Sezeryan ile doğum yapışmış ise ameliyat izi yalnızca bu izle sınırlı kalacaktır. Gerekirse karın kasları da sıkılaştırılır. Mini abdominoplasti klasik olanla endoskopik olan arasında bir işlem olarak değerlendirilebilir. Uygulamadan sonra yine 3-4 hafta korse yada karın bandajı kullanılması faydalı olacaktır.

mini_karın_germe.webp

Tam karın germe (Full-abdominoplasty)

Gebelik, şişmanlık, fazla kilo verme sonucu ortaya çıkan sarkmaları ve yaşlanma sonucu ortaya çıkan fazla deri ve yağın karın bölgesinden uzaklaştırılma işlemine abdominoplasti veya karın gerilmesi işlemi denir. Bu işlem esnasında gevşemiş olan karın fasyaları (karnı destekleyen zarlar) da sıkılaştırılmakta ve birbirinden uzaklaşan karın kasları normal yerlerine getirilmektedir.

Yaş, hamilelik ve şişmanlığa bağlı deri fazlalığı, karın kaslarında gevşeklik ve fazla yağlanmanın olması durumunda karın germe işlemi düşünülür.

Abdominoplasti olacak kişilerin sağlıklı olması ve aktif her hangi bir hastalığının olmaması gerekir.

Bu işlem sonucu değişik derecede ameliyat izi kalacaktır. Ancak işlem sonrası oluşacak iz gizlenebilen bir yerde olacaktır. Ayrıca kalabilecek iz kişinin iyileşme potansiyeline de bağlıdır. Oluşan iz mayo giyildiğinde gizlenebilecek şekilde planlanmaktadır. Orta ve aşırı derecede deri fazlalığı olanlarda yeni bir göbek yeri yapmak gerekecektir.

tam_karın_germe.webp

Fazla deri, yağ olan ve karın kasları aşırı gevşemiş olanlar için uygulanır. Bu işlemde genelde özellikle de bel bölgelerine liposakşın da yapılarak bel inceltilir. Yeni ve daha küçük bir göbek yeri oluşturularak daha estetik bir görünüm sağlanır. Nadiren karında çok aşırı yağlanma ve sarkma olanlarda dikey kesi yapmak gerekebilir. Bu gerekli ise uygulamadan önce bu konuda bilgi verilir.

karın_kası_onarımı.webp

Karın germe işlemi genellikle genel anestezi altında yapılır. Mini karın germe işlemi sedasyonla (sakinleştirme) birlikte lokal anestezi ile de yapılabilir.

Ameliyat süresi 2,5-3 kadar devam eder. Karın germede fazla deri ve yağ dokusu çıkarılır, gevşemiş karın fasyaları sıkılaştırılarak eski durumlarına getirilir. Eğer karında fıtık söz konusu ise fıtık onarımı da yapılır.

Ameliyattan sonra orta derece bir ağrı söz konusu olmaktadır. Ameliyattan sonraki gün yada aynı gün eve dönmek mümkündür. Ameliyat bölgesinde kan yada serum toplanmasını engellemek için drenajı sağlayan uygulamalar yapılır bu drenaj işlemine 2-3 gün içerisinde son verilir. Karın bölgesinde duyu azalması olabilir ve bu 4-6 ay kadar devam edebilir.

Uygulamadan sonra 7-10 gün içerisinde işe dönmek mümkündür. 4-6 hafta vücudu zorlayıcı ve ağırlık kaldırıcı hareketlerden sakınılmalıdır ve 3-4 hafta karnı destekleyecek karın bandajı yada korse kullanılması gerekecektir.

karın_korsesi.webp

Yağ-deri fazlalığının çıkarılması (Dermolipectomy)

Dermolipectomy fazla deri ve yağın çıkarılmasıdır. Burada kas sıkılaştırılması yapılmamaktadır. Ameliyat izlerinin yerleşimi, yağın ve derinin çıkarılması abdominoplasti ile aynıdır.

Ters karın germe ameliyatı

Deri gevşekliği göbek üzerinde olduğunda yapılır. Bu meme küçültme ve dikleştirme işlemiyle birlikte yapılabilir. Kesiler alt meme kıvrımında kalacaktır.

Dikey izli karın germe (Fleur-de-lis)

Bu teknik gerektiğinde klasik teknikle birlikte kullanılmaktadır. Kalacak izler problemin büyüklüğü ile ilgilidir. Temel amaç bel bölgesinin daraltılmasıdır.

dikey_karın_germe.jpg

Sadece karın yağı alma

Karın cildinde sarkıklığı olmayanlarda fazla yağa bağlı şekil bozukluğu yalnız başına liposakşınla düzeltilir. Özellikle doğum yapmamışkadınlarda karın ön duvarı deforme olmayacağından karın germe işlemine ihtiyaç yoktur. Karına yapılacak liposakşın göbek ve kasıklara yapılacak 0.5 cm’ lik giriş deliklerinden yapılmaktadır. Liposakşın giriş deliklerinden başka her hangi bir izin kalması söz konusu değildir.

Normalde vücudu saran göğüs kafesi ile leğen kemiği arasındaki bölgede bulunan faysa denilen yapılar doğal bir korse oluştururlar. Bu yapı karnın yağ tabakasının altında bulunur. Karın içindeki basıncın dışarı yansımasına engelleyerek karnın dışarı çıkmasını önlerler.

karın_yağları_alma.webp

Hamilelik döneminde rahmin genişlemesine uygun olarak ve hamilelikte salgılanan hormonların da etkisiyle karnın bu korse işlevi yapan faysa yapısı gevşeme eğilimine girer. Hamilelik dönemi sona erince karın kasları eski durumlarına dönerken bu faysal yapılar eski durumlarına dönemezler. Yapılan tüm egzersizlere rağmen karnın eski formunu alma ihtimali düşük olur ve karında dışarı doğru çıkıklık görülür. Karın germe işleminde karnın korse görevi yapan bu faysal sistemi de eski durumuna getirilir.

Muhtemel komplikasyonlar

1-Enfeksiyon görülebilir ancak bu olasılık % 1’dir.

2-Kan toplanması (hematom)

3-Serum toplanması

4-Derinin bazı yerlerde canlılığını yitirmesi nadiren görülebilir.

Örnek vaka (filtrelenmiş temsili fotograf)
karın_germe_meme_dikleştirme-filter.webp

Endoskopik karın germe

Karında sarkan deri yok ancak yağ fazlalığı ve alt karında kas gevşekliği varsa kullanılmaktadır. Fakat deri sarkıklığı varsa klasik abdominoplasti gerekir. İşlem endoskop dediğimiz küçük bir kamera yardımıyla yapılmaktadır. Suprapubik (kasık üstü) alandan girilerek veya göbekten girilerek kaslar sıkılaştırılır aynı zamanda liposakşın gerekirse uygulanır.Karın cildinde sarkıklığı olmayanlarda fazla yağa bağlı şekil bozukluğu yalnız başına liposakşınla düzeltilir. Özellikle doğum yapmamışlarda karın ön duvarı deforme olmayacağından karın germe işlemine ihtiyaç yoktur.

Karına yapılacak liposakşın göbek ve kasıklara yapılacak 0.5 cm’ lik giriş deliklerinden yapılmaktadır. Liposakşın giriş deliklerinden başka her hangi bir izin kalması söz konusu değildir.

böl_2024.webp

Karın Germe idrar kaçırma ve bel ağrısı ilişkisi var mı dır?

Karın germe estetik bir ameliyat olarak düşünülür. Genellikle doğum sonrası yada kilo verme ile oluşan karın bölgesindeki sarkmalarda ve deformitelerde kullanılır.

Hamilelikten sonra bel ağrısı görülme oranı % 5 ile % 21 arasında olmaktadır. Hamilelikten 10-12 yıl sonra idrar kaçırma oranı ise % 25-38 arasında görülmektedir.

Vajinal yolla olan doğumlarda stres inkontinens denilen idrar kaçırma oranı artmaktadır. Hem idrar kaçırma hem de sırt ağrısı hayatı olumsuz etkilemektedir.

Avustralya’da sırt ağrısı ve idrar kaçırma şikayetleri olan kişilere karın germe ameliyatı yapılmış ve bunların sonuçları karşılaştırılmıştır.

Oswestry disability indeksi kullanılarak ağrı şiddeti, kişisel bakım, ağırlık kaldırma, yürüme, oturma, sosyal hayat, seyahat ve iş hayatına etkiler ölçümlenmiş. İdrar kaçırma miktarı da aynı şekilde sorgulanmış ve 1 den 10 a kadar değer verilmesi istenmiştir.

Aynı değerlendirmeler karın germe ameliyatından 6 hafta ve 6 ay sonra tekrar yapılmış. Hastalar yaş, doğum sayısı, doğum yapma yaşları, doğum yöntemi ve vücut kitle indeksleri yönünden değerlendirmeye tabi tutulmuşlar.

Bu çalışma toplam 230 hastada çok merkezli ve ileriye dönük bir çalışma olarak gerçekleştirilmiş.

Çalışmanın sonunda 214 hastada karın germe ameliyatlarından sonra idrar kaçırma ve sırt ağrısı belirgin olarak azalmıştır. Karın germe ameliyatlarının sadece estetik amaçlı değil aynı zamanda bel ağrısı ve idrar kaçırmaya da etkili olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: Plastic Reconst Surg March 2018

Vücut kitle indeksi (VKI)